Rigsarkivet

Rigsarkivets formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. 

Adresse: Rigsdagsgården 9
1218 København K.


Tlf. nr.: 33 92 33 10