Rigsarkivet

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Den består af Rigsarkivet i København, Landsarkivet for Sjælland, Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for Sønderjylland, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense.

Rigsarkivaren er øverste chef for Rigsarkivet.

Rigsarkivet skal som institution på arkivområdet gennemføre regeringens politik, herunder rådgive Kulturministeriets departement og andre myndigheder om arkivmæssige forhold. Rigsarkivet skal være et videnscenter, der kan anvise hensigtsmæssige løsninger i arkivspørgsmål.

Rigsarkivet indsamler og opbevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivet er tilgængelige for alle. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Det er vigtigt for debatten i et demokrati og for borgernes retssikkerhed, at arkiverne kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed. Rigsarkivet skal sikre bevaringen af den arkivalske kulturarv, så også fremtidens samfund har adgang til autentisk og dækkende dokumentation. 

statens arkiver

Adresse: Rigsdagsgården 9
1218 København K.


Tlf. nr.: 33 92 33 10