Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst og har i henhold til museumsloven til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle den danske billedkunst og udenlandsk billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

Museets samlinger består af næsten 9.000 malerier og skulpturer, mere end 245.000 kunstværker på papir samt flere end 2.600 gipsafstøbninger af figurer fra antikken, middelalderen og renæssancen. Hovedparten af museets ældre samling stammer fra de danske kongers kunstkamre.

Samlingerne

Samlingerne er museets kerne, de kunstværker museet ejer, og dermed udgangspunktet for alt museets arbejde. Vi betegner det 'samlingerne' i flertal, fordi kunstværkerne er inddelt i tre samlinger:

  1. Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling
    - danske og udenlandske malerier og skulpturer
  2. Den Kongelige Kobberstiksamling
    - danske og udenlandske kunstværker på papir
  3. Den Kongelige Afstøbningssamling
    - 4000 års skulpturhistorie i gipsafstøbninger

statens museum for kunst   

Adresse: Sølvgade 48-50
1307 København K


Tlf. nr.: 33 74 84 94