Statsbiblioteket

Statsbiblioteket er en offentlig institution, som hører under Kulturministeriet og som løser mange typer opgaver i forhold til studerende, forskere, undervisere mfl. fra Århus Universitet, folkebibliotekerne samt private virksomheder og enkeltpersoner.

Ud over at anskaffe og udlåne fysiske og elektroniske materialer, er Statsbiblioteket en virksomhed  der er "med fremme", når det handler om produktudvikling.

Statsbiblioteket deltager i såvel nationale som internationale udviklingsprojekter omkring kulturformidling, digitalisering, it-infrastruktur mm.

Statsbiblioteket har hovedadresse i Århus og en afdeling i København

statsbiblioteket århus

 

 

Adresse: Victor Albecks Vej 1
8000 Århus C


Tlf. nr.: 89 46 20 22