Rigsarkivet

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet, som har afdelinger i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Rigsarkivaren er øverste chef for Rigsarkivet.

Rigsarkivet skal som institution på arkivområdet gennemføre regeringens politik, herunder rådgive Kulturministeriets departement og andre myndigheder om arkivmæssige forhold. Rigsarkivet skal være et videnscenter, der kan anvise hensigtsmæssige løsninger i arkivspørgsmål.

Rigsarkivet indsamler og opbevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Samlingerne dokumenterer i ord, tal og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. 

Det er vigtigt for debatten i et demokrati og for borgernes retssikkerhed, at arkiverne kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed. Politikere, medier og borgere har lige adgang til kilderne. Det sikrer fri tolkning af historien og fremmer demokratisk debat om forudsætningerne for udviklingen af nutidens samfund.

Rigsarkivet skal sikre bevaringen af den arkivalske kulturarv, så også fremtidens samfund har adgang til autentisk og dækkende dokumentation.

Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid.

statens arkiver

Adresse: Rigsdagsgården 9
1218 København K.


Tlf. nr.: 33 92 33 10