Udbud

Her offentliggøres aktuelle udbud i Kulturministeriets departement.

Udbud af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche

Kulturministeriet skal iværksætte en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche. Fristen for indgivelse af tilbud er den 12. april 2017.

Opgaven

Der ønskes en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche; produktionsselskaber, biografsektoren, distributører, indholdsleverandører m.v. Analysen skal belyse udviklingen i filmbranchens indtjening og omsætning, samt ejerforhold i branchen.

Opgaven er nærmere beskrevet i nedenstående udbudsmateriale.

Proces

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation. Se endvidere udbudsmaterialet.

Tidsplan for udbuddet

Opgaven forventes gennemført og afrapporteret senest den 15. december 2017. Se endvidere udbudsmaterialet.

Samlet udbudsmateriale

Her finder du det samlede udbudsmateriale. 

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved at fremsætte skriftlige spørgsmål. De nærmere om muligheden og reglerne for at stille spørgsmål i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden.

Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne side.

Spørgsmål til udbud af film analyse

 1. Stiller Kulturministeriet alle indsendte regnskaber for de film, som i perioden 2009 til 2016 har modtaget støtte i en eller flere af DFI’s puljer, til rådighed for evaluator?
 2. Kan vi allerede nu som en del af tilbudsfasen få tilsendt nogle af disse regnskaber? Gerne for nogle af de film, der har modtaget finansiering gennem de forskellige ordninger, med henblik på at forstå opgavens omfang samt udarbejde metodikker til analysen.
 3. Vil Kulturministeriet, såfremt evaluator skønner det afgørende, stå som afsender på eventuelle surveys? Omkostningerne hertil påhviler selvfølgelig evaluator, ligesom evaluator står for selve udsendelsen.  Kulturministeriet står gerne som afsender på eventuelle surveys. 
 4. I publikationen ”Sundhedstilstanden i Dansk Spillefilmsproduktion” udarbejdet af Deloitte for DFI fra november 2013 refereres til en survey gennemført i forbindelse med rapporten. Kan evaluator få adgang til rå data fra denne survey? 
 5. Har Kulturministeriet eller DFI fra lignende undersøgelser eller andre surveys andre data, der er relevante for nærværende udbud, som kan disse stilles til rådighed for evaluator? 
 6. Hvad er årsagen til den i udbudsmaterialet angivet projektperiode (medio maj til medio december)? Kan Kulturministeriet forestille sig et mere komprimeret projektforløb?
 7. Er de 950 t. kr. eksl. moms?

Svar 

 1. DFI kan ikke stille indsendte regnskaber til rådighed for evaluator med henvisning til offentlighedsloven, § 30, nr. 2 (oplysninger om forretningsforhold) 
 2. DFI kan ikke stille indsendte regnskaber til rådighed for evaluator med henvisning til offentlighedsloven, § 30, nr. 2 (oplysninger om forretningsforhold)
 3. Kulturministeriet står gerne som afsender på eventuelle surveys. 
 4. DFI ligger ikke inde med disse rådata.
 5. Det materiale som Kulturministeriet har omkostningsfri adgang til vil i muligt omfang blive stillet til rådighed for analysen.
 6. Fristen skal ses som en frist for seneste aflevering af opgaven. Projektforløbet kan dermed godt være mere komprimeret
 7. Ja, beløbet er eksl. moms