Bidrag til diskussion om museumsloven

Forfatter: Peter Ludvigsen
Årstal: 1995
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-04-3
Elektronisk ISBN: 87-87361-04-3
Antal sider: 5
Format: A4
Publikationstype: Diskussionsoplæg
Introduktion: 

Diskussionsoplæg vedrørende revision af museumsloven

Til brug for Museumskonferencen på Nationalmuseet 6. februar 1995

Museumsloven står over for en revision. Den blev sidst revideret i 1989, men dens væsentligste præg er stadig den første samlede lov fra 1976. Siden har museernes samlede aktivitet ændret sig kraftigt. I de mellemliggende årtier har en mangfoldighed udviklet sig, samarbejdsformerne har ændret sig, og formidlingen er forøget kraftigt både kvalitativt og kvantitativt. Igennem sine egne bestemmelser har loven gjort sig selv utidssvarende, først og fremmest via sin rolle som grobund for en frodighed og øget professionalisme.

PDF-version