Idrættens tipsmidler

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1996
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 140
Format: A4
Publikationstype: Analyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren og idrættens hovedorganisationer blev i efteråret 1995 enige om at foretage en budgetanalyse af idrættens tips- og lottomidler.

Sideløbende er tillige blevet gennemført en generel undersøgelse som et samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet. Undersøgelsen kortlægger, hvilke institutioner og organisationer der regelmæssigt modtager støtte fra tipsmidlerne, og hvordan midlerne anvendes.

Følgende kommissorium blev fastsat for budgetanalysen af idrættens tips- og lottomidler:

Som led i aftalen om en generel undersøgelse af tips- og lottomidlernes anvendelse har kulturministeren og undervisningsministeren aftalt, at der gennemføres en budgetanalyse af tipsmidlerne i idrættens organisationer og den anvendelse, som organisationerne gør af dem, samt midlernes eventuelle sammenhænge med andre offentlige tilskud.

Budgetanalysen skal bl.a. belyse idrætsbevægelsens organisation, de samlede idræts-tipsmidler, ressourcernes anvendelse på forskellige formål og aktiviteter og den opnåede effekt heraf. Idrættens ressourceanvendelse analyseres for perioden 1988-1995.

Bind 1+2

PDF-version