Betænkning om handicappedes adgang til kulturen

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-53-1
Antal sider: 56
Format: A4
Publikationstype: Betænkning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdsgruppen skal belyse overordnede problemstillinger vedrørende den fremtidige kulturpolitik i forhold til mennesker med handicap og fremkomme med ideer til mulige anbefalinger og initiativer på området. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse undersøge muligheder for mennesker med handicap for dels at nyde godt af de eksisterende kulturtilbud og dels for selv aktivt at udfolde sig på det kunstneriske område.

PDF-version