Bibliotekerne i informationssamfundet

Forfatter: Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-59-1
Elektronisk ISBN: 87-87361-61-2
Antal sider: 161
Publikationstype: Betænkning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Betænkning nr: 1347

Udvalget skulle vurdere bibliotekernes fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, der tegnes i rapporten "Infosamfundet år 2000".

Udvalget skal således vurdere bibliotekernes rolle i forbindelse med den vækst i elektronisk formidling af litteratur og information til forskning, uddannelse, erhvervsliv og borgere, som infosamfundet vil indebære.

PDF-version