Danmarks elektroniske forskningsbibliotek

Forfatter: UNI•C og Ernst & Young Management Consulting
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 84
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Hovedrapportens formål ifølge den nævnte projektbeskrivelse er at give en beskrivelse af en overordnet referencemodel, der indeholder de konceptuelle krav (standarder, formater, kommunikationskrav mv.), som senere kan stykkes sammen og udfyldes detaljeret af de enkelte forskningsbiblioteker i forhold til deres specifikke ønsker og behov. Endelig har rapporten til formål at vurdere om-kostningerne ved at etablere Danmarks elektroniske forskningsbibliotek.

Hovedrapport

Sammenfatning

English version

Delrapport 1: Den nuværende situation

Delrapport 2: Brugeranalyse

Delrapport 3: Den internationale dimension

Delrapport 4: Visionering