DBU's indtægter og udgifter

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
Format: html
Publikationstype: Rapport
Introduktion: 

I august 1996 fremgik det af Kulturministeriets pengestrømsanalyse af idrættens 'Tipsmidler', at DBU indtager en særstilling blandt de 57 specialforbund under Dansk Idrætsforbunds paraply. DBU´s økonomi er i langt mindre udstrækning afhængig af tilskud fra 'Tipsmidlerne' end de øvrige forbund, og DBU har over en årrække formået at opbygge en formue, der i 1995/96 var på cirka 82,5 mio. kr. inklusiv henlæggelser.

På denne baggrund er det relevant at foretage en analyse af DBU´s pengestrømme og analysere de hensigter, som ligger bag disse pengestrømme. Disse målsætninger og pengestrømme skal sammenholdes med intentionerne bag 'Lov om visse spil, lotterier og væddemål' (lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995), hvor det i bemærkningerne til et ændringsforslag i 1988 fremhæves, at idrættens hovedorganisationer skal afsætte en del af den øgede indtægt, der følger af lottospillets indførelse, til forsøg, udvikling og omstilling inden for breddeidrætten.

HTML-version