Team Danmarks finansieringsbehov

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 36
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Det overordnede formål med undersøgelsen er at udarbejde et beslutningsgrundlag for en fastsættelse af de fremtidige ressourcetildelinger til Team Danmark. Fastlæggelsen af disse ressourcetildelinger vanskeliggøres imidlertid af, at eliteidrætten synes at være fanget i en udgiftsspiral, som indebærer, at eliteidrættens finansieringsbehov til stadighed stiger. Derfor er der ingen fast målestok for finansieringsbehovet. De offentlige ressourcetildelinger til eliteidrætten må derfor tage udgangspunkt i eliteidrætspolitiske værdier, målsætninger og ambitioner. I forlængelse heraf afhænger ressourcetildelingen af et politisk valg mellem uændrede eller øgede ressourcetildelinger.

PDF-version