Undersøgelse af teaterabonnementsordningen

Forfatter: Gallup A/S
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 5
Format: A4
Publikationstype: Undersøgelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet iværksatte i foråret 1997 en gallupundersøgelse af befolkningens holdninger og teatervaner i relation til teaterabonnementsordningen. Ministeriet ville bl.a undersøge befolkningens kendskab til ordningen og betydningen af det offentliges tilskud for teatervanerne i dagens Danmark.

PDF-version