Publikationer 1998

Titel Forfatter Publikationstype
Styrkelse af det gode håndværk - ideer og forslagUdvalget til sikring af håndværkRapport
Radio- og tv-reklamenævnets erfaringer med behandling af sager om skjult reklameRadio- og tv-reklamenævnetRedegørelse
Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen 1998Per Jauert og Ole PrehnRapport
DVB (digital video broadcast) - Fremtidens tvArbejdsgruppe vedrørende digital radio og tvRapport
DAB (digital audio broadcast) - Fremtidens radioArbejdsgruppe vedrørende digital radio og TVRapport
BibliotekspengeneArbejdsgruppen vedrørende Lov om BiblioteksafgiftRapport
Betænkning om billedkunstKulturministerietBetænkning
Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1997ArbejdsgruppeBeretning
Cirkus og Artister i DanmarkKulturministeriets ArtistudvalgBetænkning