Betænkning om billedkunst

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-89-2
Elektronisk ISBN: 87-87361-91-4
Antal sider: 40
Format: A4
Publikationstype: Betænkning
Introduktion: 

Betænkning nr. 1360

Betænkningen om billedkunst peger på det grundlæggende problem, at omsætningen på billedkunstmarkedet er for lille i forhold antallet af professionelle kunstnere. Betænkningens forslag skal derfor ses i det lys, at der ad forskellige veje bør søges skabt en forøget omsætning af billedkunsten.

PDF-version