Bibliotekspengene

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-73-6
Antal sider: 64
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Bibliotekspengene er en rapport udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift, som har haft til opgave at gennemgå den gældende lov om biblioteksafgift, der går tilbage til 1991. Formålet har været at undersøge, om loven fungerer efter sit formål, og at overveje, om der er behov for justeringer. Rapporten indgår i forberedelsen af en revision af loven, som skal ske i folketingssamlingen 1998-99.

PDF-version