DVB - Fremtidens tv

Forfatter: Arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 60
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Rapporten omhandler forskellige problemstillinger i relation til indførelse af digital tv i Danmark. En enig arbejdsgruppe anbefaler, at der træffes politisk beslutning om snarest at introducere jordbaseret digital tv i Danmark på det ledige landsdækkende sæt af UHF-frekvenser. I første omgang anbefales iværksat et feltforsøg fra et mindre antal sendere, hvor DR og TV 2 deles om kapaciteten.

PDF-version