Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen

Forfatter: Per Jauert og Ole Prehn
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 50
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Undersøgelsen er udarbejdet til Kulturministeriets Lokalradio- og -tv-konference den 22. oktober 1998.

Undersøgelsen omfatter en kortlægning af udviklingen siden 1995 med vægt på økonomi, kommunalt engagement og nævnsstruktur, lytter- og seertal, programudbud og programpolitik, erfaringer med lokale vinduer i lokal-tv, samt erfaringerne med tilskudsordningen til ikke-kommerciele stationer.

Endvidere skal undersøgelsen indeholde en vurdering af, om øget senderstyrke og et øget netværkssamarbejde mellem lokalradioerne kan bidrage til et reelt brud på Danmarks Radios monopol på landsdækkende radio.

PDF-version