Radio- og tv-reklamenævnets erfaringer med behandling af sager om skjult reklame

Forfatter: Radio- og tv-reklamenævnet
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 16
Format: A4
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Skjult reklame i radio- og fjernsynsudsendelser er ikke blot en uskik og en lovovertrædelse. Det er også en manipulering af forbrugerne, hvor man udnytter deres gode tro og tillid til senderforetagendernes saglighed og neutralitet.

Nævnet tilkendegiver over for ministeren, at problemet med skjult reklame formentlig er stigende, og at denne udvikling bør bremses, således at den traditionelle tillid til medierne kan genetableres.

PDF-version