Styrkelse af det gode håndværk - ideer og forslag

Forfatter: Udvalget til sikring af håndværk
Årstal: 1998
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 37
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Rapporten undersøger håndværkets kulturbærende funktion og betydning for kulturarven, håndværkets samspil med den skabende kunst og håndværkets rolle i industri- og informationssamfundet.

Arbejdsudvalget skal i særlig grad fokusere på håndværket inden for byggeriet og håndværk i tilknytning til det bygningsmæssige, men udvalget kan også i sit arbejde inddrage problemstillinger vedrørende håndværk som bogbindere og papirmagere, der har betydning for bevaring af kulturarven. Udvalget kan i den forbindelse eventuelt supplere udvalgsarbejdet med den fornødne sagkundskab.

PDF-version