Udvalget vedr. lokal radio og tv: årsberetning 1997

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 1998
Publikationstype: Beretning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes for fire år ad gangen af kulturministeren i henhold til loven om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det nuværende udvalg blev nedsat pr. 1. april 1994 og består af:

Landsdommer H.H. Brydensholt (formand)
Seminarielærer Brita Foged
Vicekontorchef cand.jur. Vibeke Gamst
Afdelingsleder Bjarne D. Nielsen
Redaktionschef Thomas Petersen
I udvalgets møder deltager afdelingsingeniør Jarl Risum, Telestyrelsen, som tilforordnet.

PDF-version