Børn og tv-reklame

Forfatter: Birgitte Tufte
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 67
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Forskning om børn og tv-reklame er af forholdsvis ny dato her i landet, da fænomenet tv-reklame først blev en del af den danske hverdag med indførelse af TV 2 i 1988. Målet med denne rapport er at belyse området "børn og tv-reklame" ud fra et forskningsmæssigt, juridisk og kulturelt/pædagogisk perspektiv. Der fokuseres på børn op til 14-15 års alderen.

PDF-version