Doping i Danmark - en hvidbog

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 162
Format: A4
Publikationstype: Hvidbog
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren nedsatte den 1. februar 1999 et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en hvidbog om doping i Danmark med følgende kommissorium:

Der skal udarbejdes en hvidbog om doping i Danmark med henblik på at skabe en samlet indsigt i baggrunden for, omfanget af og konsekvenserne af dopingmisbruget inden for idræt i Danmark.

Hvidbogen belyser:

  • Den samfundsmæssige og idrætslige baggrund for udbredelsen af doping
  • Sammenhængen mellem identitet, livsstil, doping og spiseforstyrrelser – herunder forskellene mellem mænd og kvinder
  • Udbredelsen af dopingmisbruget i både eliteidrætten og motionsidrætten og både inden for den organiserede idræts rammer og uden for
  • Dopingstoffernes produktions- og distributionssystemer
  • Risikoen ved benyttelse af de mest anvendte dopingmidler
  • Regler og lovgivning – såvel de offentlige som idrættens egne
  • Kontrol- og anklageprocessen
  • Udviklingen af nye dopingteknologier
  • Oplysningsindsatsen.

English summary included

PDF-version