Evaluering af forsøgspuljen til medieskoler

Forfatter: Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-90156-05-6
Antal sider: 20
Format: A4
Publikationstype: Evalueringsrapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning er af Kulturministeriets Radio og TV kontor blevet bedt om at gennemføre en midtvejsevaluering af støtteordningen til forsøg med medieskoler.

En foreløbig vurdering af ideen med medieskoler og de gennemførte aktiviteter skal indgå i overvejelserne om behovet for forsøgspuljer eller lignende fremover. Evalueringen er foretaget på baggrund af ansøgninger om støtte og efterfølgende selvevalueringer.

PDF-version