Kunsten ud i det offentlige rum

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 13
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske initiativer et udvalg med overskriften "Kunsten ud i det offentlige rum".

Udvalget fik til opgave at sætte fokus på den fortsatte udbygning af arkitekturens og kunstens rolle i samfundet og komme med forslag til en række konkrete initiativer, der kan stimulere samspillet mellem billedkunst og arkitektur og bidrage til yderligere at integrere kunsten i det offentlige rum.

PDF-version