Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1998

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 1999
Publikationstype: Beretning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til § 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere juridisk, teknisk, økonomisk og mediemæssig sagkundskab.

I 1998 har nævnet bestået af professor, dr. jur. Mogens Koktvedgaard (formand), afdelingsleder Bjarne D. Nielsen, advokat Merethe Stagetorn, vicedirektør Karen Juul Sørensen og informationschef Preben Sørensen.

PDF-version