Udvalget vedr. lokal radio og tv: årsberetning 1998

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 1999
Publikationstype: Beretning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed af kulturministeren for en 4-årig periode. Det nuværende udvalg blev nedsat pr. 1. April 1998 og består af:

Landsdommer H.H. Brydensholt (formand)
Redaktionschef Thomas Petersen
Journalist Tove Hygum
Centerleder Knud Erik Skouby
Kandidatstipendiat Hanne Kirk Deichmann
Afdelingsingeniør i Telestyrelsen, Jarl Risum, deltager i udvalgets møder som tilforordnet.

PDF-version