Undersøgelse af piratdekoderkort m.v.

Forfatter: Center for Tele-Information
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 33
Format: A4
Publikationstype: Undersøgelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet anmodede ved skrivelse af 19. november 1998 Center for Tele-Information om for ministeriet at gennemføre en undersøgelse af piratdekoderkort m.v.

Baggrunden for undersøgelsen angives at være, at ændringen af radio- og fjernsynsloven pr.1. januar 1997 gjorde erhvervsmæssige aktiviteter med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af kodede radio- og fjernsyns udsendelser ulovlige, mens privat brug – dvs. eget, personligt brug – af f.eks. piratdekoderkort fortsat ikke er ulovlig. Forskellige rettighedshavere (betalings-tv-stationer, dekoderkortselskaber, kabeloperatører mfl.) har imidlertid påpeget, at dette forhold er uholdbart, og at der er behov for at stramme forbuddet op, dvs. også forbyde besiddelse af piratdekoderkort til privat brug.

PDF-version