Alternative distributionsformer for digitalt tv

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørende digitalisering af tv-sendernet
Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 36
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I henhold til medieaftalen af 28. marts 2000 er nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium, som er godkendt af partierne bag aftalen.
Blandt andet på baggrund af rapporten fra Skouby-arbejdsgruppen om DVB skal arbejdsgruppen give en opdateret belysning af fordele og ulemper ved udsendelse af digitalt tv ved hjælp af henholdsvis jordbaseret sendernet, satellittransmission og kabelnet (herunder lyslederkabler).

PDF-version