Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige

Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
Publikationstype: Pjece
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

For at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige Danmark / Foreningsdanmark og det offentlige er repræsentanter for parterne enige om at udarbejde et charter med grundlæggende værdier og rammer for dette samspil.

Formålet er:

     

  • at give den enkelte borger de bedst tænkelige rammer for at være en aktiv del af forpligtende fællesskaber og styrke samfundets sammenhængskraft
  • at bidrage til respekten for det frivillige Danmarks/Foreningsdanmarks mangfoldighed af formål og organisationsformer
  • at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige med respekt for forskellighederne
  • at fastholde og udvikle det frivillige Danmarks/Foreningsdanmarks bidrag til samfundets udvikling, fællesskabernes velfærd og den enkeltes livskvalitet
  • at synliggøre og fremme den frivillige indsats.
  •  

PDF-version