Det Danske Filminstitut

Forfatter: Søren Thorup og Lars Lundgaard
Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 38
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk, Publikation
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Partierne RV, S, V, KF, CD, SF og EL aftalte i februar 1999, at dansk film over en fireårig periode skulle tilføres en betydelig bevillingsforøgelse. Som led i aftalen skulle der iværksættes en analyse af Det Danske Filminstitut (herefter DFI) med henblik på, at der kunne afgives en redegørelse til Folketinget i efteråret 2000.

Analysen skulle afdække, om DFI`s organisation og forvaltning af støtteordninger fungerer tilfredsstillende i forhold til de opgaver og funktioner, som er henlagt til DFI i henhold til Filmloven.

PDF-version