Licensopkrævning 2001-2004

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørende omlægning af licensopkrævningen
Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 110
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

DR-Licens har inden for de sidste 3 år udbygget den løbende licenskontrol med både telefonisk kontrol (via et telemarketingbureau) og kampagnebreve til kunder, der framelder deres licens. Derudover har vi gennemført enkeltstående kampagner rettet mod radio- og sort/hvid-licens-kunder samt til erhvervskunder.
Sideløbende har vi bibeholdt kontrol via licensinspektører samt indberetninger af salg af licenspligtige apparater fra radio- og tv-forhandlere.

PDF-version