Sikkerheden ved musikfestivaler

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørtende sikkerheden ved musikfestivaler
Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-90801-98-9
Elektronisk ISBN: 87-90801-99-7
Antal sider: 21
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Med udgangspunkt i Roskilde Politis rapport om tragedien på Roskilde Festival den 30. juni 2000 skal arbejdsgruppen udarbejde en rapport om sikkerheden ved danske musikfestivaler og tilsvarende større musikarrangementer, der tiltrækker et meget stort publikum.

Arbejdsgruppen skal:

     

  • Gennemgå nationale og internationale regler og normer for sikkerheden ved større musikarrangementer
  • Vurdere ansvars- og tilsynsfunktionerne vedrørende sikkerheden
  • Vurdere behovet for ændringer og præciseringer af gældende regler og normer
  • Overveje, om det er muligt at udarbejde vejledende etiske regler for publikums og optrædendes adfærd
  • Komme med forslag og anbefalinger til, hvordan sikkerheden kan forbedres.
PDF-version