Publikationer 2001

Titel Forfatter Publikationstype
Rock Festival SafetyThe Danish Ministry of CultureRapport
Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 2000AbejdsgruppeBeretning
Lokal radio og tv-ordningenArbejdsgruppen vedrørende lokal radio og tvRapport
Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv - DelrapportPer Jauert og Ole PrehnRapport
Kunst i netværkssamfundetArbejdsgruppeRedegørelse
Regionale filmfondeTask forcen for regionale filmfondeRapport
DAB-sendemuligheder til lokalradio formålArbejdsgruppen om DAB-sendemuligheder til lokalradioformRapport
Det gode kulturmødeUdviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisningPjece
Eliteidræt i DanmarkArbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremmeRapport
Konvergens i netværkssamfundetArbejdsgruppeRedegørelse
Kultur til bredbåndKulturministerietHandlingsplan
Kulturens forskning 2001-2004Kulturministeriets ForskningsudvalgHandlingsplan
Kulturpengene 2001KulturministerietKulturstatistik
MusikarbejdsmarkedetArbejdsgruppeRapport
Støtte 2001/2002Medie- og TilskudssekretariatetPjece
Betænkning om revision af arkivlovenKulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivlovenRedegørelse