Betænkning om revision af arkivloven

Forfatter: Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-016-6
Elektronisk ISBN: 87-7960-017-4
Antal sider: 244
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport om revision af arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000 af lov om offentlige arkiver m.v.

Arbejdet skulle omfatte hele arkivloven og skal således behandle spørgsmål som formål, gyldighedsområde, bevaring og kassation, aflevering, tilgængelighed, private arkivalier mm.

Arbejdsgruppen skulle komme med forslag til fremme af målsætningen om større åbenhed til de offentlige arkiver.

PDF-version