DAB-sendemuligheder til lokal radioformål

Forfatter: Arbejdsgruppen om DAB-sendemuligheder til lokalradioform
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 17
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Det er blevet politisk besluttet at indføre DAB (Digital Audio Broadcasting) på permanent basis i Danmark.

Det er i henhold til tillægsaftale nr. 3 af 14. marts 2000 til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium, der er godkendt af partierne bag aftalen.

Arbejdsgruppen har til opgave:

  • at drøfte Telestyrelsens redegørelse om DAB-sendemuligheder til
  • lokalradioformål, og
    at komme med anbefalinger til fremtidens lokalradiovirksomhed
PDF-version