Det gode kulturmøde

Forfatter: Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
Publikationstype: Pjece
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdet med disse pjecer om gode kulturmøder tog udgangspunkt i, at der rundt omkring i Danmarks lokalsamfund findes mange erfaringer med at skabe givende møder mellem såkaldt "nye" og "gamle" danskere. Erfaringer, som fortjener at blive samlet og offentliggjort.

De tre pjecer viser, at antagelsen var rigtig. Her er en samling eksempler, som illustrerer, at selvfølgelig skaber møder mellem mennesker med forskellige kulturer undertiden problemer. Men de kan også forløbe konstruktivt og blive berigende for begge parter. Mødet med det anderledes kan føre til, at vi bliver klogere på os selv, på hinanden og på verden.

Det gode kulturmøde: Børn (pdf)

Det gode kulturmøde: Unge (pdf)

Det gode kulturmøde: Medborgeren (pdf)