Eliteidræt i Danmark

Forfatter: Arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-003-4
Elektronisk ISBN: 87-7960-004-2
Antal sider: 79
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I juni 1999 nedsatte kulturministeren en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Med det formål at fremme dansk eliteidræts udvikling på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, blev Team Danmark oprettet som en selvejende institution i forbindelse med vedtagelsen af lov om eliteidrættens fremme i 1984.

Siden er eliteidrættens samfundsmæssige situation forandret betydeligt. Det skal derfor undersøges, om lovgrundlaget i tilstrækkeligt omfang lever op til de fremtidige udfordringer.

PDF-version