Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv

Forfatter: Per Jauert og Ole Prehn
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 130
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Denne rapport er første del af Lokalradio- og –tv-undersøgelsen 1999-2000; slutrapporten udkommer i begyndelsen af 2002.

Den samlede undersøgelse omfatter en beskrivelse og analyse af ordningens administrative forhold, de lokale stationer og deres omgivelser samt analyser af de programmer, som via støtteordningen har modtaget tilskud.

PDF-version