Kultur til bredbånd

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 12
Format: A4
Publikationstype: Handlingsplan
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Danmark som verdens bedste IT-nation handler ikke kun om isenkram, men også om menneskelig udfoldelse og udvikling. Det handler om, at Danmark skal være et vækstområde, hvor vi afprøver nye veje i videns- og informationssamfundet - et samfund, der både fokuserer på udviklingen af vores demokrati, undervisning og kultur og på forskning, produktion og produktudvikling. Danmark som verden bedste IT-nation er et samfund i rivende kulturel udvikling.

Med denne IT-handlingsplan opstilles et idékatalog over initiativer på kulturområdet, som vil kunne medvirke til at fremme denne udvikling. Initiativerne vil indgå i regeringens almindelige udgiftspolitiske prioritering i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års finanslove.

PDF-version