Kunst i netværkssamfundet

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-022-0
Elektronisk ISBN: 87-7960-023-9
Antal sider: 117
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Informationssamfundet, vidensamfundet, risikosamfundet. Betegnelserne for det moderne samfund, kendetegnet af hastige forandringer, intensiv anvendelse af informationsteknologi, nye digitale kommunikationsformer og stigende globalisering, er mange. I rapporten "Det Digitale Danmark", udgivet af IT- og Forskningsministeriet i 1999, bruges betegnelsen netværkssamfundet – ud fra den betragtning, at det ikke så meget er teknologi og informationer, der ændrer verden, men derimod netværkene.Ved netværkssamfundet forstår vi et samfund, hvor digitale netværk udnyttes inden for alle væsentlige samfundsområder – gennem pc’en, mobiltelefonen, fjernsynet og den elektroniske kalender eller notepad. Danmark er, ligesom de øvrige rige nationer, på vej ind i netværkssamfundet.

Denne redegørelse fokuserer på netværkssamfundets udfordringer og muligheder for kunstnerne – for produktion, distribution, formidling, salg og forbrug af deres kunst.

PDF-version