Lokal radio og tv-ordningen

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørende lokal radio og tv
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 31
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Der er i henhold til medieaftalen af 28. marts 2000 nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium, som er godkendt af partierne bag aftalen.

Arbejdsgruppen skal undersøge følgende forhold på lokal radio- og tv-området:

     

  • mulighederne for at etablere et mere effektivt tilsyn med de lokale radio- og tv-stationer, herunder navnlig stationer som sender i netværk
  • mulighederne for at styrke de lokale radio- og tv-nævn, f.eks. i form af æn-drede regler for udpegning af medlemmerne
  • fordele og ulemper ved en decentralisering af forvaltningen af tilskudsord-ningen fra Radio- og tv-nævnet til amtsligt niveau
  • fordele og ulemper ved nedlæggelse af de lokale radio- og tv-nævn og op-rettelse af tilsvarende nævn
  • anvendelsen af lokal radio og tv-sendemulighederne, herunder program-virksomhedens tilknytning til det lokale område.
  •  

PDF-version