Regionale filmfonde

Forfatter: Task forcen for regionale filmfonde
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet
Antal sider: 50
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

På Folketingets opfordring om at skabe rammerne for etablering af regionale filmfonde, nedsatte Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i maj 2001 en task force for regionale filmfonde. Task forcen havde til formål at tilvejebringe de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammebetingelser for regionale filmfonde i Danmark.

Denne rapport indeholder de væsentligste konklusioner af task forcens arbejde. Den er bygget op om konkrete erfaringer fra udenlandske filmfonde samt de danske initiativer, FilmFyn og Den vestdanske Filmpulje/Filmby Århus.

PDF-version