Støtte 2001/2002

Forfatter: Medie- og Tilskudssekretariatet
Årstal: 2001
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-013-1
Elektronisk ISBN: 87-7960-015-8
Antal sider: 30
Publikationstype: Pjece
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturstøtteordninger 2001/2002 fortæller om Kulturministeriets tilskudsordninger og var gældende for perioden frem til 1. april 2002.

Midlerne til støtteordningerne kommer dels fra Finansloven, dels fra Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Finanslovsmidlerne ændres normalt ikke meget, mens tips- og lottomidlerne fordeles i puljer, der kan variere fra år til år, og selvom man har fået tilskud engang, kan man ikke gå ud fra, at der stadig er støttemuligheder flere år efter.

PDF-version