Udvalget vedrørende lokal radio og tv: årsberetning 2000

Forfatter: Abejdsgruppe
Årstal: 2001
Publikationstype: Beretning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsattes i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed af kulturministeren for en 4-årig periode. Det udvalg, der var virksomt i år 2000, blev nedsat pr. 1. april 1998 og bestod af:

Landsdommer H.H. Brydensholt (formand)
Redaktionschef Thomas Petersen
Journalist Tove Hygum
Centerleder Knud Erik Skouby
Kandidatstipendiat Hanne Kirk Deichmann

Afdelingsingeniør i Telestyrelsen, Jarl Risum, har deltaget i udvalgets møder som tilforordnet.

PDF-version