Biblioteksafgiften 2002

Forfatter: Udvalget om biblioteksafgift
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 78
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren nedsatte i 2002 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge den fremtidige fordeling af bibliotekspengene. Målet var, som der stod i gruppens kommissorium, at ”skærpe ordningens kulturelle fokus.”

Blandt arbejdsgruppens anbefalinger er:

     

  • Der indføres en bundgrænse for udbetaling på 1.535 kr.
  • Den eksisterende graduerede skala ved udbetaling ændres, sådan at beløb under 300.000 kr. udbetales uden reduktion, mens halvdelen af beløb mellem 300.000 og 400.000 kr. udbetales, og en tredjedel af beløb over 400.000 kr.
  • Ingen biblioteksafgift til efterlevende efter modtagere, der tilmeldes efter den nye lov træder i kraft.
  • Biblioteksafgiften skal fortsat fungere som kunststøtte og ikke ændres til en rettighedsbaseret afgift.
  •  

PDF-version