En undersøgelse af krænkelser af børn og unge inden for idræt

Forfatter: Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen
Årstal: 2002
Udgiver: Statens institut for folkesundhed
Antal sider: 65
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Regeringens Børneudvalg besluttede i 1999, at der skal ydes en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Det omhandlede en forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn i familien, nærmiljøet, institutionerne, skolerne og sports- og fritidslivet samt via internettet og andre medier.

Der blev på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe under det Tværministerielle Børneudvalg med repræsentanter for Justitsministeriet, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Arbejdsgruppen publicerede i oktober 2000 en redegørelse om den fremtidige indsats mod seksuelt misbrug af børn. Redegørelsen rummede de enkelte ministeriers vurderinger og forslag til konkrete initiativer.

PDF-version