Interaktive kulturprodukter som fokusområde (The interactive culture industry)

Forfatter: KPMG
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 39
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Introduktion: 

Hensigten med det danske formandskabs initiativ omkring interaktive kulturprodukter er at drøfte med medlemslandene og Kommissionen, om der bør iværksættes en styrket fællesskabsindsats for at fremme den interaktive kulturproduktion i Europa. Endvidere er det hensigten at identificere særlige temaer og fokusområder, som kan indgå i en sådan indsats.

Det overordnede mål med dette initiativ er at sætte en proces i gang, hvor der sættes fokus på de interaktive mediers kulturelle og kommercielle potentiale i Europa. Dette kan blandt andet være i form af nye analyser og undersøgelser.

Dette dokument er et baggrundspapir, der skal:

     

  • tilvejebringe et overblik over interaktive kulturprodukter
  • tjene som et visionært inspirationsgrundlag for det videre arbejde
  • dokumentere relevansen af emnet.
PDF-version