Kvalitet, klarhed og konkurrence

Forfatter: Regeringen
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 27
Publikationstype: Udspil
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

De elektroniske medier er en altafgørende del af vores demokrati, vores dannelse og vores kulturliv. De fortæller vores historie, imens den foregår. De sikrer os indsigt i aktuelle og historiske begivenheder i såvel den virkelige som fiktionens verden. Og de er til stadighed vores fælles referenceramme og emnet i mange samtaler og debatter på alle niveauer.

Regeringens udspil til nyt medieforlig afspejler denne situation - og sigter samtidig mod at skabe nye rammer for dansk tv og radio.

I takt med den øgede konkurrence på det internationale mediemarked er det nødvendigt at skabe nye rammer for dansk radio og tv. Med det klare mål hele tiden at give de danske tv- og radiostationer de bedste muligheder for at udvikle og forny sig – både i stadig højere kvalitet i programmer og produktion og i øget konkurrence på det kommercielle marked.

Målet skal nås gennem tre centrale forhold på det danske mediemarked:
Kvalitet, klarhed og konkurrence.

PDF-version