Mangfoldighed og kvalitet

Forfatter: Per Jauert og Ole Prehn
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-025-5
Elektronisk ISBN: 87-7960-026-3
Antal sider: 216
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Denne rapport dokumenterer resultaterne af den evaluering af tilskudsordningen vedrørende lokalradio og -tv, som i slutningen af 1999 aftaltes mellem Kulturministeriet og forfatterne.

PDF-version